emailProjekt PRZEŁAMAĆ BARIERY.UWOLNIĆ ENERGIĘ 

 Menu

Podstawa prawna
Zespoły
Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
  
 • Rodzinna piecza zastępcza
 • Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych

   Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu opoczyńskiego mogą w PCPR ubiegać się o dofinansowanie do:

 • turnusów rehabilitacyjnych
 • likwidacji barier w komunikowaniu się
 • likwidacji barier architektonicznych
 • likwidacji barier technicznych
 • sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych częściowo refundowanych przez NFZ
 • sprzętu rehabilitacyjnego
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
  WNIOSKI - AKTYWNY SAMORZĄD  LINKI:
    

    

    

    

     Odwiedziny:

 •   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie


  ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno
  tel/fax 44 736-14-64, 754-25-69
   

  mail: sekretariat@pcpropoczno.pl

  piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl

  rehabilitacja@pcpropoczno.pl

  ksiegowosc@pcpropoczno.pl

   

  Jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio

  Zarządowi Powiatu w Opocznie.

  Centrum obejmuje swoim zasięgiem teren 8 gmin Powiatu Opoczyńskiego.

    
  Dyrektor PCPR mgr Wiesława Kurowska
  tel. 44 736-14-65


  * KOMUNIKATY * WYDARZENIA * INFORMACJE *  WAŻNA INFORMACJA - 2 maja 2014r. PCPR w Opocznie będzie nieczynne.


  Informujemy, że w dniu 02.05.2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie będzie nieczynne. W dniu tym pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbierać będą dzień wolny za dzień 3 maja, które w tym roku przypada w sobotę.

  Do pobrania:

  - Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wersja *.pdf)


  04 kwiecień 2014r. - KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH


  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, jak co roku serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
  Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302, do dnia 9 maja 2014 r. Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały w załączonym Regulaminie.
  Zadaniem w konkursie jest zilustrowanie poniższych haseł z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak np.: praca plastyczna, praca literacka.

  1) Prace plastyczne
  Grupa I Dzieci w wieku od 3 do 10 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Moi przyjaciele i Ja…”


  Grupa II Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Jak pomagam innym…?”


  Grupa III Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Moi przyjaciele i Ja…”
  „Jak pomagam innym…?”


  2) Prace literackie

  Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat opiszą w dowolnej formie, pracę na jeden z wybranych tematów:

  „Moi przyjaciele i Ja…”
  lub
  „Jak pomagam innym…?”

  lub
  „Rodzinne historie i jej bohaterowie…”


  Do pobrania:

  - Ogłoszenie konkursu (wersja *.jpg)

  - Ogłoszenie konkursu (wersja *.pdf)

  - Regulamin konkursu


  25 marzec 2014r. - „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”


  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – Biuro Regionalne w Łodzi zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które ukończyły 45 rok życia, do uczestnictwa w drugiej edycji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”


  Do pobrania:

  - Ogłoszenie o drugiej edycji projektu (wersja *.pdf)


  17 marzec 2014r. - Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w terminach:

  Moduł I
  - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

  Moduł II
  - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
  - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

  Więcej informacji pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

  - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2014 r

  - Uchwała w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Osoby zainteresowane mogą pobierać wnioski z poszczególnych obszarów dofinansowań w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2 oraz na stronie PCPR.

  Załączniki do pobrania  15 marzec 2014r. - Rekrutacja w ramach projektu „Droga do pracy”


  W dniu 15 marca 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja w ramach projektu „ Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwać będzie do 31 maja 2014 r., 3 razy w tygodniu: czwartek, piątek, sobota od godz. 9:00 do 13:00.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu:
  Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Budzimy Nadzieje”
  ul. Słowackiego 4
  26–300 Opoczno
  tel. 48 375 51 37
  tel. kom. 609 056 292

  - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do pracy”


  Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.budzimynadzieje.eu.

  13 marzec 2014r. - Spootkanie dot. projektu „Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Dnia 13.03.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:
  - przedstawiciele Lidera projektu
  * Zenobia Michórska – koordynator projektu
  * Joanna Litwińska – pracownik ds. rekrutacji
  - przedstawiciel Partnera Projektu
  * Wiesława Kurowska – Dyrektor PCPR

  Na spotkaniu omówiono:

  - zmiany w projekcie,
  - funkcjonowanie biura projektu,
  - sprawy dotyczące opracowania strony internetowej,
  - kampanie promocyjno – informacyjną,
  - ustalono harmonogram prac na czas rekrutacji,
  - do 28 marca Partner przekaże Liderowi dane ekspertów do rekrutacji, oraz narzędzia i metody pracy ekspertów Partner zobowiązuję się również do 20 marca przekazać liderowi listę potencjalnych kandydatów.


  PODARUJ DZIECIOM DRUGĄ SZANSĘ - ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM"


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zaprasza na bezpłatne szkolenia osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą. Osoby, którym los dzieci nie jest obojętny a chcą i mogą zapewnić im lepsze jutro zapraszamy do siedziby PCPR w Opocznie (pokój nr 2) ul. Armii Krajowej 2, więcej informacji na ten temat można również uzyskać telefonicznie: (44) 736-14-64


  13-14 styczeń 2014r. - Podpisanie umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż w dniu 13 – 14 stycznia 2014 r. zostały podpisane umowy z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi. Obecnie na terenie Powiatu Opoczyńskiego funkcjonuje 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.
   Informacje
   

  ZARZĄDZENIE

  Dyrektora PCPR w Opocznie ws maksymalnych stawek dofinansowania do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.


   aktualności
   
    tel/fax (044) 736-14-64 ul. Armii Krajowej 2; 26-300 Opoczno