KOMUNIKAT !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przypomina, iż do dnia 10.10.2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu Aktywny Samorząd Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać przez platformę systemu wsparcia (SOW).

Ankieta – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie Opoczyńskim. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na tym obszarze. Prosimy o szczere wypowiedzi.
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

ANKIETA

Harmonogram – wrzesień 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

INFORMACJA

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

W ramach tego modułu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

pomoc w zakupie wózka, skutera o napędzie elektrycznym,

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie lub za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Informacja

PCPR w Opocznie informuje, iż na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi znajdują się informacje o realizowanych przez RCPS w Łodzi programach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

 1. Karta Seniora Województwa Łódzkiego
 2. Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 3. Regionalny Punkt Diagnozy FASD
 4. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Harmonogram – sierpień 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.08.2021 r. – 31.08.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.08.2021 r. – 31.08.2021 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNIE REALIZOWANE W OKRESIE WAKACYJNYMpo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.08.2021 r. – 31.08.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – lipiec 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.07.2021 r. – 31.07.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.07.2021 r. – 31.07.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNIE REALIZOWANE W OKRESIE WAKACYJNYMpo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.07.2021 r. – 31.07.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – czerwiec 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Powiat Opoczyński zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

Czytaj dalej

Harmonogram – maj 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –Maj 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GRII RODZINY SPOKREWNIONE07.05.201Spotkanie ze specjalistą- Seksuolog14:00-17:45Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinneg10.05.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego11.05.2021Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO24.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE25.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE26.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Grant dpsW dniu 7 kwietnia 2021 roku Starosta OpoczyńskiPan Marcin Baranowski i Wicestarosta OpoczyńskiPani Maria Barbara Chomicz przy kontrasygnacie Skarbnika PowiatuPani Anny Słoniewskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki SpołecznejPanią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Opoczyński wynosi 211 717,98 zł.
W ramach tej kwoty:
      
Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy otrzymał kwotę 93 691,29 zł                
                              przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymał kwotę 118 026,69 zł przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
To już druga edycja projektu pn. „Łódzkie pomaga”. Otrzymane granty stanowią ogromne wsparcie dla naszych Domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu form wsparcia.

Harmonogram – kwiecień 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

KOMUNIKAT !

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Nabor AS

Od 1 marca 2021 r. trwa elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd” (https://sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z Systemu wymaga posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Kontynuacja Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)
 • od 1 września do 10 października 2021 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)
  W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.000 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł. dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.
 1. – opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)- dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł. (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 700 zł- w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny;
4) 300zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki.
6) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyśpieszonym;
6) 300,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
7) 300,00zł. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 800,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 500,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Wnioski o dofinansowanie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. można składać online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I –LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSORTOWEJ:

• Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

• Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64

HARMONOGRAM – Kwiecień 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ01.04.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE19.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR20.04.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  21.04.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  21.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  22.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  30.04.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO26.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE27.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE28.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE  29.04.2021Grupa wsparcia  09:00-12:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE30.04.2021Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GRI RODZINY ZAWODOWE I NIEZAWODOWE oraz DYR.POW typu rodzinnego29.04.2021r.Spotkanie ze specjalistą- Seksuolog14:00-17:45Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3

Harmonogram – marzec 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Marzec 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE08.03.2020Grupa wsparcia- realizowane ze stycznia 19.01.202112:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE09.03.2020Grupa wsparcia realizowane ze stycznia 20.01.2021  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO22.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE23.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE24.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ04.03.2021Szkolenie dla kandydtaów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ11.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ18.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ25.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Harmonogram – luty 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.02.2021 r. – 29.02.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.02.2021r.-28.02.2021r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.02.2021r. – 28.02.2021r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.02.2021r.- 28.02.2021r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –LUTY 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE08.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR09.02.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  10.02.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  10.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  11.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  12.02.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO22.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE23.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE24.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ04.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ11.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ18.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ25.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • sprzęt rehabilitacyjny (aparat do elektroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, lampy do naświetleń, leżanki drewniane do fizykoterapii, stoły rehabilitacyjne, kabina UGUL z osprzętem, rower stacjonarny, bieżnia, piłki gimnastyczne, wałki rehabilitacyjne, kliny rehabilitacyjne, tor do nauki chodzenia, materace rehabilitacyjne, rotory, stoliki pod aparaty, drabinki gimnastyczne) przez Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław,
 • sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery stacjonarne, monitory, specjalistyczne klawiatury, program powiększająco-udźwiękawiający, laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny) przez ART-KOM Artur Rudzki, ul. Piotrkowska 60, 26-300 Opoczno,
 • urządzenia do gimnastyki rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna (wioślarz, biegacz, narciarz, twister/stepper, drążek/prasa nożna, pajacyk z ławką) przez P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –STYCZEŃ 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE19.01.2021Grupa wsparcia09:00-12.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE20.01.2021Grupa wsparcia12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ21.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO25.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE26.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE27.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ28.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Harmonogram – styczeń 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.01.2021r.-31.01.2021r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.01.2021r. – 31.01.2021r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.01.2021r.- 31.01.2021r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Od dnia 1 stycznia 2021r

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
zostaje przeniesiony do budynku
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1 A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Pokój przyjęć nr 35

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269

Dyżur : Dorota Wiktorowicz – pedagog
(przemoc w rodzinie, NK, interwencja kryzysowa, porady, grupa wsparcia)

Wtorek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Dagmara Staniszewska—Telus – terapeuta rodzinny (terapia rodzin)

Środa: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Renata Jach -psycholog (terapia indywidualna)

Czwartek: 16.00-19.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Katarzyna Telus – terapeuta uzależnień
(profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)

Piątek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Anna Reszka – psycholog (terapia indywidualna)

Dyżur: Katarzyna Banasik – doradca rodzinny (Dyżur w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej: Drzewica, Białaczów, Paradyż, Żarnów – umawianie wizyt w poszczególnych GOPS)

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY CZYNNY
W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 14.00-22.00
786 042 269

Harmonogram – grudzień 2020

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.12.2020r.-31.12.2020r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.12.2020r. – 31.12.2020r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.12.2020r.- 31.12.2020r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – GRUDZIEŃ 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE07.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR08.12.2020Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  09.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  09.12.2020Superwizja grupowa13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  10.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  11.12.2020Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO14.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE15.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE16.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ03.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ10.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ17.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

KOMUNIKAT

Interesanci Zespołu ds. Aktywnej integracji i rehabilitacji społecznej (pokój 23)

informujemy, że sprawy, które wymagają pilnej rozmowy z pracownikiem będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, natomiast złożenie wniosku czy innego dokumentu, która to czynność nie wymaga kontaktu z pracownikiem odbywa się poprzez wrzucenie do boxu z napisem PCPR w Opocznie znajdującego się w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Telefon 44 736-14-64

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 13.00

Wtorek 10.30 -16.30

Piątek 9.00 – 13.00

KOMUNIKAT

PFRON WYDŁUŻA TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU ,, POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W RAMACH MODUŁU III

W związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu”-  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PCPR w Opocznie informuje o zmianach w Module III

Powyższe zmiany obejmują m.in:

• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,

• wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

Wniosek – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”–Moduł III

HARMONOGRAM –LISTOPAD 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ05.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ12.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ19.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ26.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO23.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE24.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE25.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r. wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono roboty rozbiórkowe budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej,
 • wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie utwardzenia kostką betonową elementów ciągów komunikacji, dróg komunikacyjnych, miejsc postojowych i placów manewrowych, ciągów komunikacji pieszej,
 • wykonano roboty związane z ukształtowaniem terenów zielonych.

Ponadto w ramach realizowanego projektu firma PPHU WERTIKAL Baran Sławomir, Pl. Kilińskiego 22, 26-300 Opoczno dostarczyła i zamontowała rolety w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

INFORMACJA

Przypominamy, iż do dnia 10 października 2020r można składać wnioski w ramach pilotażowego Programu Aktywny Samorząd – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dotyczy roku akademickiego 2020/2021)

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – PAŹDZIERNIK 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE05.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR06.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  08.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  09.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Byszewy 43
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE12.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE13.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ23.10.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO26.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE27.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE28.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ30.10.2020Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Od września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i chemii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, poprawę wyników w nauce i lepsze przygotowanie do egzaminów. Dla każdego dziecka zaplanowano 3 godziny korepetycji w miesiącu z wybranych przedmiotów. Ze względu na panującą pandemię część zajęć odbywa się zdalnie.

Informacja

Wydłużenie do dnia 15 października 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III

HARMONOGRAM – Wrzesień 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ01.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ02.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
Gr. I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO07.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE08.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE09.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ10.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ17.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  23.09.2020Superwizja grupowa11.00-14.45————–Byszewy 43
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ24.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały objęte wsparciem dwóch specjalistów pracy z rodziną, których zadaniem jest udzielanie wsparcia towarzyszącego i porad w codziennych sprawach, motywowanie do wprowadzania zmian, wzmacnianie w pełnieniu ról społecznych, motywowanie uczestników do rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu konkretnych spraw oraz monitorowanie aktualnej sytuacji uczestników. Wsparciem zostało objętych 35 rodzin zastępczych.

Ośmioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego w ramach projektu zostało objętych wsparciem logopedy. Zatrudniony specjalista raz w miesiącu przeprowadza godzinę zajęć z każdym dzieckiem. Zajęcia mają na celu korygowanie wad wymowy i usprawnianie motoryki aparatu mowy, stymulację mowy opóźnionej i rehabilitację mowy (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty mowy lub/i rozumienia) oraz likwidowanie objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie. W ramach tego zadania zakupiono programy logopedyczne przeznaczone do pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania każdego z uczestników.

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” prowadzone jest wsparcie pedagogiczne dla dzieci z pieczy zastępczej. Pedagog swoim wsparciem obejmuje 20 osób a jego zadaniem jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i emocjonalnych. Pedagog pracuje indywidualnie w miejscu zamieszkania uczestników.

Zakończenie realizacji projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje,  iż z dniem 31-03-2020r. zakończyliśmy realizację projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” (nr RPLD.09.01.01-10-E006/17).

 W dniu 03-08-2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca dla działania IX.1 Aktywna integracja dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poinformował,   iż projekt został całkowicie rozliczony.

Kwota otrzymanego dofinansowania = 880 240,34

Kwota rozliczona w ramach projektu = 869 129,93

Łączna kwota zwrotu = 11 110,41 (w tym 4219,10 – to uzyskana bonifikata z ZUS 50% należnych składek za marzec 2020r. z uwagi na zwolnienie Beneficjenta z obowiązku opłacania ww. składek; zgodnie z Ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych).

Projekt skierowany był do 62 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, 78os tworzących otoczenie: 64os tworzące rodziny  zastępcze ,w tym 3os z POW typu rodz,11 dzieci biologiczne i 3 dzieci z pieczy, które nie będą UP ze względu na niespełnianie kryteriów, ale będących członkami rodzin zastępczych i ich udział jako otoczenia jest niezbędny ze względu na trwałość i jakość wsparcia dla UP.

Projekt odpowiadał na potrzeby dzieci z pieczy zastępczej związanych z ich codziennym funkcjonowaniem oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z poszczególnymi etapami ich rozwoju.

 Wychodząc na przeciw zdiagnozowanym potrzebom dzieci, zaplanowano kompleksowe wsparcie poprzez następujących działań:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego.
 2. podniesienie kwalifikacji poprzez kurs na prawo jazdy kat B. do którego przystąpiło 9 osób,     a 7 zdało egzamin na prawo jazdy (z powodu pandemii wirusa COVID-19 wszystkie egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B zostały odwołane; w związku   z tym nie było możliwości wyznaczenia terminu egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla dwóch uczestników projektu).
 3. Warsztaty kompetencji społecznych, diagnoza edukacyjna ukierunkowała na dalszą ścieżkę edukacyjną.
 4. Podopieczni zostali także objęci wsparciem pracownika socjalnego i psychologa.
 5. Zorganizowano także wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin oraz warsztaty mające na celu diagnozę dzieci z podejrzeniem FAS i innych zaburzeń neurorozwojowych.

 Uwzględniając miejsce zamieszkania UP mieli oni mieli zapewniony dowóz na poszczególne zajęcia.

Zgodnie z zapisami regulaminu były stosowane klauzule społeczne

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuję, iż zmianie uległ harmonogram w miesiącu sierpniu na dzień 07.08.2020r dotyczący superwizji dla Placówki Opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w Byszewach, zajęcia zostały przesunięte na dzień 21.08.2020r

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • zakończono wykonanie posadzek w pomieszczeniach i ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych oraz płytek terakota,
 • zakończono montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 • zakończono montaż wyposażenia sanitarnego,
 • zakończono montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.

Ponadto w ramach realizowanego projektu dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • tekstylia, firany, zasłony, karnisze przez VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Ozorków,
 • meble specjalistyczne do pokoju lekarskiego i pielęgniarskiego (biurka, krzesła, kozetki, taborety na kółkach, szafy lekarskie, szafy kartotekowe) wraz ze sprzętem (waga ze wzrostomierzem, tablica do badania wzroku, stojaki medyczne, lodówki na leki) przez Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, Mrowino, ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica,
 • meble do pokoju rehabilitacji (biurko, krzesła, szafy na dokumentację, regały metalowe) przez DOMI STYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew,
 • do łazienek (lustra, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, kosze, szczotki WC, wieszaki, miski, maty prysznicowe) przez GLASS STUDIO Anna Jaciubek, ul. Sikorskiego 2, 26-300 Opoczno,
 • sprzęt AGD i RTV (telewizory, pralki, , kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, lodówki, czajniki, stoły do prasowania) przez WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno,
 • meble do pokoi pensjonariuszy i pokoju gościnnego (tapczany, łóżka rehabilitacyjne, stoły, krzesła, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, fotele, taborety) przez Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński, Blok Dobryszyce, ul. Meblowa 4A, 97-505 Dobryszyce,
 • meble do pomieszczeń użytkowych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,
 • sprzęt do kuchni i pomieszczeń pomocniczych (szafy chłodnicze, szafy mroźne, stoły przyścienne, zmywarka kapturowa, szatkownica do warzyw, naświetlacz do jaj, obieraczka do ziemniaków, krajalnica do chleba, krajalnica do wędlin i sera, kuchnia gazowa, patelnia gazowa, taborety gazowe, wózki kelnerskie, bemary jezdne, regały magazynowe) przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAG” Grażyna Król Piekarska, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Osiemnaste urodziny

28 czerwca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Byszewach odbyło się uroczyste spotkanie pt. „…ku powitaniu lata”, zorganizowane przez Fundację „Dar dla Potrzebujących” oraz Społeczność Domu Rodzinnego w Byszewach. Była to m.in. także okazja do świętowania 18-stych urodzin najstarszej wychowanki placówki – Dominiki, która dwa dni wcześniej osiągnęła pełnoletniość. W zorganizowanie uroczystości zaangażowani byli Dyrektor Placówki Pan Ryszard Pater oraz Wychowawczynie Domu w Byszewach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz naszego powiatu Poseł na Sejm RP Pan Robert Telus wraz z rodziną, Starosta Pan Marcin Baranowski, Wicestarosta Pani Maria Barbara  Chomicz, Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego Pani Anna Słoniewska, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Janusz Ciesielski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, którzy na co dzień współpracują z Placówką w Byszewach.

            W tym uroczystym dniu Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń w tym przede wszystkim szczęścia, radości i spełnienia marzeń w dorosłym życiu, wspólnie odśpiewano gromkie „Sto lat”. Następnie w imieniu zaproszonych władz na ręce Dominiki Pan Poseł Robert Telus wraz z Prezesem Fundacji „Dar dla Potrzebujących” Panią Joanną Dudą przekazali bukiet kwiatów oraz prezent w formie kursu na prawo jazdy. Po części oficjalnej gości zaproszono na uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek, była to okazja do porozmawiania na temat funkcjonowania Placówki oraz omówienia sytuacji dzieci, które są jej mieszkańcami. Organizatorzy przyjęcia zadbali także o liczne atrakcje dla najmłodszych, którym również ufundowano upominki. Dzieci aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu wśród spacerujących gości, którzy zwiedzali okolice pięknie położonego dworku w Byszewach. Uroczystość ta na długo zapisze się w pamięci obecnych na niej gości.

INFORMACJA

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego informuje, że w dniu 24.06.2020 r. psycholog p. Renata Jach nie będzie przyjmowała. Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach budynku,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,
 • w budynku części rozbudowy:
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • zakończenie prac konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy i podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wylewek cementowych pod posadzki,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,

3)   zagospodarowanie terenu:

 • rozpoczęto roboty w zakresie utwardzenia kostką betonową  dróg wewnętrznych jak również miejsc postojowych.

Ponadto Wykonawca wykonał roboty związane z zewnętrzną instalacją elektryczną wokół realizowanego obiektu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej                     5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku                        z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną- formularz wniosku o dofinansowanie Moduł III.

Klauzula informacyjna

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy                          w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00), infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz PCPR w Opocznie tel.(44) 736 14 64.

INFORMACJA

PCPR w Opocznie informuje, iż do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” Moduł II. Powyższy nabór odbywa się elektronicznie – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https:sow.pfron.org.pl/.

W przypadku napotkania trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa) zawiadamiamy, że Realizator programu ma kompetencje do przywrócenia terminu, w tym m.in. na złożenie wniosku.

Więcej informacji o programie ,,Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej: https: //www.pfron.org.pl//

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

                w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniem na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę możliwości, załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Apel ten szczególnie kierujemy do osób, które w ostatnim czasie były w krajach, w których występują zachorowania na koronawirusa oraz które miały kontakt  z takimi osobami, jak również osoby z objawami przeziębienia.

Bardzo prosimy o korzystanie z dostępnych narzędzi informatycznych, służących do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie: e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, SOW

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny  – 44 736-14-64

Adresy email do poszczególnych zespołów na stronie internetowej : www.pcpropoczno.pl oraz BIP: http://www.pcpr-opoczno.4bip.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie: nr alarmowy 609 318 812 oraz numer 44/755 23 29.

Oddział Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Maz. 44/ 725 72 09

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Opocznie:  695 310 800

Aktualne informacje oraz materiały profilaktyczne na temat zachorowania na COVID-19 dostępne są na stronach:

– Główny Inspektor Sanitarny: www.gis.gov.pl

– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi: www.pis.lodz.pl

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie: www.psse.opoczno.pl

– Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): www.who.int

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż w dniu 09-10.03.2020r. z przyczyn niezależnych od PCPR zmuszeni jesteśmy odwołać warsztaty diagnostyczno konsultacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze, które miały odbyć się w dniu dzisiejszym w godz. 15.00-18.45. w siedzibie PCPR.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie

ul. Cicha 1a, 26-330 Żarnów

tel. 44 741 60 21; email: ppow@przystanzarnow.pl

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym

Mroczków Gościnny 1, 26-300 Opoczno

Tel. 44 648 37 04

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Marzec 2020

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE I NIEZAWODOWE 09.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. II RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE I NIEZAWODOWE 10.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 09.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 10.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz POW TYPU RODZINNEGO 23.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 24.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Od 1 marca 2020 r. uruchomiony elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd”

(https://sow.pfron.org.pl)

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Aktywny samorząd Moduł I i Moduł II

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

– Obszar A- likwidacja barier transportowych;

– Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym;

– Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

– Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 Termin przyjmowania wniosków

– od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Termin przyjmowania wniosków

– semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020)

– semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Opocznie oraz na stronach internetowych www.pcpropoczno.pl, www.pfron.org.pl, https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

  Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – LUTY 2020

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 03.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-13:00 11:00 zimny bufet PCPR w Opocznie/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR 04.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-13:00 11:00 zimny bufet PCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM   05.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ———— Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM   06.02.2020 Superwizja grupowa 13:15-17:00 ————- Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE   07.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ————– Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH   08.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ————– Byszewy 43
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz POW TYPU RODZINNEGO 24.02.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 25.02.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE 26.02.2020 Szkoła dla rodziców 13:00-17:30 14:00 przerwa kawowa/ 16:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie piwnicy oraz parteru,
 3. rozpoczęto wykonanie wylewek cementowych pod posadzki wraz z warstwami izolacji w piwnicy oraz parteru,
 4. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń;
 5. w budynku części rozbudowy:
 6. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń,
 7. rozpoczęto wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 8. rozpoczęto wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota, jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 9. rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 10. wykonano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem oraz kontynuowano wykonanie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego,
 11. kontynuowano prace dekarskie na poziomie dachu;

3)   zewnętrznej instalacji elektrycznej:

 • wykonano montaż agregatu zewnętrznego wraz z demontażem instalacji zewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPY WSPARCIA (rodziny niezawodowe Spokrewnione)   13.01.2020 Igr. 13 rodzin Godz.9.00-12.00 (4 godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
14.01.2020r. II gr. 12 rodzin Godz. 9.00-12.00 (4godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SUPERWIZJA 17.01.2020r. IV gr. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Byszewy Godz. 11.00-15.00 (5 godz. dydaktyczne) Miejsce: POW typu rodzinnego Byszewy 43
SZKOŁA DLA RODZICÓW 27.01.2020r. gr. I godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 28.01.2020r. gr. II godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 29.01.2020r. gr.III godz. 13.00-17.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3

INFORMACJA

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia                     w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).     

Nabory zostały otwarte i aktywowane z poziomu PFRON.

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Link do materiału na portalu SOW

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

INFORMACJA

Zmiana godzin przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON od dnia 02.01.2020 r.

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach: zaopatrzenia   w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; sprzęt rehabilitacyjny; turnusy rehabilitacyjne; likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wniosków dot. programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie  informuje, iż ww. wnioski będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30-13.00,

wtorek w godzinach 10.30-16.30,

piątek w godzinach 9.00-13.00 .

Powyższe obowiązuje od dnia 02.01.2020 r.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb  placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres projektu obejmował przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. W ramach projektu kadra nowoutworzonej placówki została przeszkolona celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Główny cel projektu rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

–  Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.,

–  Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –   1 szt.,

–  Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,

–  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,

– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –  8 EPC.

Realizacja projektu IV kwartał 2019 r.

Zakończono prace budowlane przy inwestycji realizowanej przez Powiat Opoczyński w ramach projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 września br. przebudowywany budynek „Dworu” odebrała bez zastrzeżeń od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom.

Budynek placówki został zrealizowany tak, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły korzystać z niego na równych zasadach z innymi użytkownikami.

W tym celu m.in.: zakupiono schodołaz gąsiennicowy, budynek wyraźnie oznakowano tablicą informacyjną, przy wejściu głównym umieszczono domofon umożliwiający rozmowę wideo z przyciskami oznaczonymi w sposób umożliwiający rozpoznawanie dotykiem, na poręczach schodów przy głównym wejściu zamontowano oznaczenie w alfabecie Braill’a, na ścianach i podłogach ciągów komunikacyjnych wykonano kontrastową kolorystykę elementów wykończeniowych ułatwiającą poruszanie się osobom słabo widzącym, zamontowano tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braill’a przy każdym z pomieszczeń, drzwi do pomieszczeń wykonano w kontrastowym kolorze w stosunku do koloru ścian.

Natomiast w dniu 21 listopada br. został przeprowadzony odbiór końcowy robót budowlanych przez przedstawicieli Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potwierdzono wykonanie robót objętych pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z udzielonym zezwoleniem.

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Zdjęcia terenu i wnętrza przebudowywanego „Dworu” w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Widoczna elewacja frontowa północna budynku

Zdjęcie 2. Elewacja frontowa budynku

Zdjęcie 3. Strona północno-zachodnia z widoczną wieżą

Zdjęcie 4. Widok schodów elewacja tylna południowa

Zdjęcie 5. Widoczna balustrada kamienna z piaskowca strona południowa  

Zdjęcie 6. Wnętrze budynku – widoczna klatka schodowa

Zdjęcie 7. Wnętrze budynku – korytarz parteru

Zdjęcie 8. Wnętrze budynku – korytarz pierwszego piętra z widocznym wejściem do mieszkania treningowego

Zdjęcie 9. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia łazienki pierwszego piętra z oznaczeniem w języku Braill’a

Zdjęcie 10. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia opiekuna oraz łazienki

Zdjęcie 11. Wnętrze budynku – widok umeblowanego pokoju do nauki

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 07.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego                         z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbyło się ostatnie spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia były prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione podczas każdego spotkania dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników został zorganizowany dowóz na zajęcia.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,
 3. zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 4. zakończono montaż stolarki okiennej,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,
 6. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 7. wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 8. wykonano elewacje budynku w 75%,
 9. kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,
 10. kontynuowano prace elewacyjne,
 11. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;
 12. w budynku części rozbudowy:
 13. zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,
 14. zakończono prace tynkowe,
 15. wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 16. wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 17. wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,
 18. rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 19. wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 20. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 21. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 22. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 23. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 24. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

  Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

GR. I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 16.12.2019r Superwizje 09:00-13:00 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/ wsparcie dla towarzyszących Szkoła Podstawowa nr.2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR. II PRACOWNICY PCPR 17.12.2019r Superwizje 09:00-13:00 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/
GR.III POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚĆ. 18.12.2019r. Superwizje 09.00-13.00 ————– Mroczków Gość.2
GR.IV POW TYPU INTERWENCYJNO-SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚĆ. 18.12.2019r. Superwizje 13.30-17.30 ————– Mroczków Gość.1
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ZARNOWIE 19.12.2019r. Superwizje 09.00-13.00 ————- Żarnów  ul. Cicha 1a
GR.VI POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH 20.12.2019r. Superwizje 11.00-15.00 ———— Byszewy 43

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku psycholog – pełen etat.

Zgodnie z Ustawą  dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psychologiem może być osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.

Okres zatrudnienia na w/w stanowisku: od 1 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020r.

Projekt : Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 05.11.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 20.11.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 05.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 06.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 07.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 12.11.2019r. 16.00- 20.00

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 5 listopada organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Otwarcie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”
w Żarnowie

W Żarnowie powstała Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”, inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym 1 181 164,48 zł przyznane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwałą nr X/66/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. nadała statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie, natomiast Wojewoda Łódzki decyzją ZRPS-I.9423.5.2019 z dnia 27 września 2019 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, ul. Cicha 1a, 26-300 Żarnów na czas nieokreślony.

W dniu 7 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Placówki.  Na otwarciu byli obecni m. in.: parlamentarzyści, władze województwa łódzkiego, powiatu, gmin, dyrektorzy jednostek szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Kadra nowo utworzonej placówki w ramach projektu została objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. Placówka oczekuje na przybycie dzieci.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
 3. zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
 4. zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
 5. wykonano montaż okien PCV w 100%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
 7. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
 8. rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
 9. rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;
 10. w budynku części rozbudowy:
 11. zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 12. zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 13. zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 14. wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
 15. wykonano prace elewacyjne w 70 %,
 16. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
 17. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
 18. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
 19. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 20. rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
 21. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 12.10.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego    z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbędzie się pierwsze spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów będą zapewnione dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników zostanie zorganizowany dowóz na zajęcia.


 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Lp.   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 16 osób 12.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
2 16 osób 26.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
3  16 osób 16.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
4 16 osób 23.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego
5 16 osób 07.12.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego

Dyrektor PCPR w Opocznie odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

09 października 2019 r. w sali Stulecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym z terenu województwa łódzkiego. Po serdecznym przywitaniu oraz uroczystym odśpiewaniu hymnu Polski,
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk rozpoczął wręczanie odznaczeń.

Wśród szczególnie zasłużonych dla województwa Łódzkiego znalazła się Pani Wiesława Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wicewojewoda gratulując odznaczonym złożył także podziękowania za ich pracę i poświęcenie. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział: „Jesteście Państwo chlubq województwa łódzkiego. ”

Projekt : Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 24.09.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 09.10.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 24.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 25.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 26.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 01.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 02.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 03.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 08.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 09.10.2019r. 16.00- 18.00

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 24 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Realizacja projektu za okres od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane zewnętrzne:

– w zakresie robót zagospodarowania terenu w oparciu o projekt zamienny zagospodarowania terenu działki wykonano: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie utwardzone pieszo – jezdne, chodniki, opaskę granitową, opaskę żwirową, trawniki, zamontowano ławki parkowe;

 • Roboty budowlane wewnętrzne:

– w zakresie robót budowlanych: przygotowano nawierzchnie betonową schodów wewnętrznych pod układanie płytek i cokolików na klej – piętro/poddasze; okładziny schodów wewnętrznych i cokolików schodów z płytek gresowych układanych na klej; zamontowano na istniejących poręczach schodów tabliczki z napisami w języku Braill’a; zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, ościeżnice i skrzydła drzwiowe; wykończono schody zewnętrzne, wykonano posadzki z płyt kamiennych z piaskowca tarasu i obłożono stopnie tarasu piaskowcem, zamontowano nakrywy cokołów schodów wykonanych z piaskowca, zamontowano balustrady kamienne z piaskowca; naprawiono i zakonserwowano schody z piaskowca w wieży; przeprowadzono remont elewacji budynku, ręcznie czyszczono i zeskrobano starą farbę z powierzchni tynków na elewacji budynku, ręcznie odbito tynki, uzupełniono odbite tynki, przygotowano powierzchnie starych tynków do malowania, zagruntowano podłogi oraz pomalowano elewację;

– w zakresie robót instalacji sanitarnych wewnętrznych: zamontowano pozostałe baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i zawory czerpalne oraz zamontowano umywalki, zlewozmywaki, wanny, pisuary w pomieszczeniach: pralni, kuchni wraz jadalnią, pomieszczeniach socjalnym i porządkowym; płukano instalacje wodociągową w budynku; w ramach instalacji c.o. zamontowano grzejniki; zamontowano nawiewniki okienne; zamontowano anemostaty, przepustnice, kratki przewałowe i wentylatory;

 • Roboty elektryczne wewnętrzne:

– w zakresie robót instalacji elektrycznych wewnętrznych: zamontowano oprawy oświetleniowe i ewakuacyjne, gniazda na kondygnacji piwnic, parteru i piętrze budynku; zainstalowano system telewizji dozorowej – CCTV; zamontowano wyposażenie systemu sygnalizacji włamania i napadu-SSWiN oraz wyposażenie instalacji – SSP;

 • Roboty elektryczne zewnętrzne:

– w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych: wykonano roboty elektryczne zamienne w zakresie zasilania elektrycznego zalicznikowego budynku (WLZ);

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu III kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej;
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego i teletechniczne;
 • kontynuowano montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż).

W zakresie uniwersalnego projektowania budynek placówki uwzględnia potrzeby  osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła, które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości, pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej jak również zamontowano wideomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice informujące
wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wykonawca robót w dniu 6 sierpnia 2019 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. odebrała bez zastrzeżeń przedmiot rzeczowy umowy ZP Nr /25/2017 z dnia 28.09.2017 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym odbioru robót.

W dniu 17.09.2019 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie w celu stwierdzenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie udzielił Powiatowi Opoczyńskiemu pozwolenia na użytkowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych

W dniu 17.09.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „ CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Spotkanie odbyło się w jednej z sal Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały zapewnioną przerwę kawową. W ramach ostatniej grupy wsparcia uczestnicy podsumowali dotychczas zdobytą wiedzę oraz wymienili się swoimi przeżyciami ze wszystkich dotychczasowych spotkań.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Od września ruszyliśmy z nowym zadaniem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” który skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, dyrektorów i wychowawców Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego.

Zadanie ma charakter warsztatowy prowadzony jest w trzech grupach. Dla każdej z grupy przewidziano 7 spotkań po 6

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 10.09.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 25.09.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 10.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 11.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 12.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 17.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 18.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 19.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 24.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 25.09.2019r. 16.00- 18.00

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 10 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 3. dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 4. zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,
 7. wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 8. w budynku części rozbudowy:
 9. zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 10. zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 11. zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 12. zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 13. wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 14. zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 15. wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,
 16. wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 17. wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 18. wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,
 19. zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 20. wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 21. wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 22. instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 23. wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł. Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON wznowił finansowanie  zakupu wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych lub uczących się. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie
uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do
podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku
emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10
proc. ceny brutto wózka.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie w zakładce Aktywny Samorząd lub na miejscu w siedzibie Centrum. Wnioski można składać
do 30 września 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 8, 9 i 16 sierpnia 2019 psycholog Anna Reszka nie będzie przyjmowała.

——————————————————————————————————————–

Informujemy, że w dniu 2 i 9 sierpnia 2019 prawnik Anna Hajda nie będzie przyjmowała.

Specjalistyczne Centrum Pomocy w Łodzi

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczęła  w Łodzi realizację projektu:                                „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

                Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie  przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.

                Oferujemy także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.

                Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa.

                W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

                Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godziny 10 – 20

środa, czwartek, piątek – godziny 8 – 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021.

W 2020 roku uruchomimy  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

PROJEKT „KIERUNEK: ZATRUDNIENIE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z OBSZARÓW SŁABO ZALUDNIONYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 06.2019-08.2020 i jest skierowany do osób, które:

a) ukończyły 30 rok życia,
b) są bezrobotne lub bierne zawodowo,
c) zamieszkują obszary słabo zaludnione w województwie łódzkim (DEGURBA 3),

d) spełniają min. 1 z poniższych warunków:

 • pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy,
 • bycie osobą z niepełnosprawnością,
 • posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie,
 • ukończenie 50. roku życia,
 • płeć żeńska.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • szkoleń/kursów zawodowych,
 • staży zawodowych,
 • subsydiowania zatrudnienia,
 • pośrednictwa pracy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań zaplanowanych w projekcie:

07.2019-10.2019 – doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania.

08.2019-08.2020 – szkolenia i kursy zawodowe.

08.2019-08.2020 – staże zawodowe.

08.2019-08.2020 – pośrednictwo pracy.

08.2019-08.2020 – subsydiowanie zatrudnienia.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.inse.pl.
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel.(42) 633 17 19
fax.(42) 209 36 85

www.inse.pl


   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram wsparcia

projekt „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”

IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

Lp.   Nazwa wsparcia   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych 37 osób XIX 2019r. Zajęcia prowadzone w miejscu zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wg. Indywidualnego planu
2 Kurs „Prawo jazdy kat. B”   1 osoba   05.06.2019r.- rozpoczęcie kursu teoretycznego Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka” ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno  
3 Wsparcie psychologa Lipiec  40 osób Sierpień  40osób Wrzesień 40 osób VII-XIX 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu
4 Praca socjalna Lipiec – 36 środowisk Sierpień – 36 środowisk wrzesień- 36 środowisk VII-XIX 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu

INFORMACJA

„Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi

w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie,

Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Sulejowie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania
  przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
  transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych, .
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
  osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

LOKALNY PUNKT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 792 664 266

PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
WTOREK 08:00 – 14:00
ŚRODA 13:00 – 20:00
CZWARTEK 16:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE

ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno
tel. 795 667 566

                                    wtorek            –           8.00 – 15.00

                                    środa             –           13.00 – 20.00

LOKALNY PUNKT W SULEJOWIE

ul. Targowa 20, 26-300 Sulejów
 tel. 791 664 566

wtorek – 13.00 -20.00

W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

INFOLlNIA – CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY
OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU

TEL. 791 667 366

Szanowni Państwo


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie zgodnie z urnową nr DFS-II-7211-2562118 z dnia
21.12.2018 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu, realizuje
zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju
instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu materiały promocyjne z prośbą o ich
rozdysponowanie celem poinformowania osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
o możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii.

Informujemy również, iż przesłaliśmy do Państwa pocztą elektroniczną wiadomość
o prowadzonych przez nas działaniach wraz z materiałami promocyjnymi
z prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM jest współfinansowana
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
w ramach usług której oferujemy wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie
mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Realizacja projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu II kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w II kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowo projektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń, posadzki pomieszczeń (układanie wykładzin i paneli podłogowych);
 • rozpoczęto montaż wyposażenia elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • rozpoczęto montaż wyposażenia teletechnicznego, w tym: szafy Rack do sieci LAN oraz zewnętrznych kamer monitoringu zewnętrznego.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonano plac zabaw oraz ukształtowanie terenów zielonych.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Realizacja inwestycji w ramach Projektu ” Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Realizacja projektu za okres od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane:

– oczyszczenie i gruntowanie schodów wewnętrznych,

– gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach parteru budynku,

– malowanie emulsyjne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w budynku,

– montaż parapetów podokiennych,

– montaż zewnętrznych drzwi w budynku,

– wykończenie schodów zewnętrznych w zakresie demontażu starych balustrad, skucia nierówności z betonu, wykonania warstwy wyrównawczej pod stopnie,

– okładziny wewnętrzne: przygotowanie podłoża, licowanie ścian płytkami ceramicznymi parteru i piwnic budynku,

– posadzki z płytek ceramicznych (gresowych); przygotowanie podłoża, układanych na klej cokolików i posadzek w piwnicach i na parterze budynku,

– warstw wyrównujących pod panele podłogowe oraz wykonanie posadzek z paneli podłogowych układanych na klej,

– izolacje przeciwwilgociowe; wykonanie izolacji z folii w płynie – gruntowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie w piwnicach i na parterze budynku,

– wykonania sufitu w części korpusu środkowego; okładziny z płyt OSB na gotowym
ruszcie – od góry stropu, okładziny pojedyncze z płyt systemowych GKF REI 60 na stropach na gotowym ruszcie – od dołu stropu, izolacje cieplne z wełny mineralnej,

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych w sanitariatach budynku,

– montaż umywalek pojedynczych porcelanowych oraz syfonów w sanitariatach budynku,

– montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” w sanitariatach budynku,

– montaż kabin i brodzików natryskowych w sanitariatach budynku,

 • Roboty elektryczne:

– montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na poddaszu,

– montaż łączników jedno i dwubiegunowych na poddaszu,

– montaż opraw oświetleniowych na poddaszu.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. W sobotę 22 czerwca 2019 r odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w świetlicy wiejskiej w Karwicach.

W uroczystości wzięły udział rodziny oraz zaproszeni goście – Sędzia Sądu Rodzinnego w Opocznie Pani Iwona Dembińska-Pęczek, Kierownik MGOPS w Drzewicy Pani Iwona Rosłaniec-reprezentująca Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego, Kierownik GOPS w Sławnie Pani Iwona Włodarczyk reprezentująca Wójta Gminy Sławno, Posła na Sejm Roberta Telusa reprezentował Pan Michał Białek – członek zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Burmistrza Opoczna Dariusza Kosno reprezentował Pan Janusz Klimek – Sekretarz miasta Opoczno.

Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wiesława Kurowska. Tego dnia wszystkie Rodziny Zastępcze otrzymały z jej rąk podziękowania za wkład włożony w wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Dla dzieci i rodzin przygotowano liczne atrakcje, które podczas pikniku umilały im czas, m.in. wspólne grillowanie, gry i zabawy dla dzieci, mecz o puchar Dyrektora PCPR, konkurs na najładniejszą minę po zjedzeniu cytryny – „order uśmiechu”, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i zamek dla dzieci oraz wata cukrowa.
Piknik to doskonała okazja do wspólnego spotkania rodzin zastępczych oraz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej.
Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów pikniku, jak również dowodem na to, że warto jest podejmować tego typu działania.

To spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu osób i firm –

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. ,

sklepy „Lewiatan” w Opocznie i Drzewicy,

Hurtownia „Lemar”,

PSB Mrówka,

PSB Standard,

Piekarnie: „Pekar” z Białaczowa,

„Biały młyn” z Bukowca Op.,

Józef Bomba z Drzewicy,

Hurtownia Spożywcza Zbigniew Kowalczyk & Paweł Karbownik,

Restauracja „Wyspa smaku”.

Z wielkimi wyrazami szacunku i uznania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie.

Marsz dla Życia i Rodziny w ramach obchodów Dni Rodziny

W dniu 09 czerwca 2019 roku w ramach obchodów Dni Rodziny ulicami naszego powiatu w Wielkiej Woli – w gminie Paradyż przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, który poprzedziła Msza Święta, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela, której przewodniczył ks. Piotr Turzyński, Biskup Pomocniczy  Diecezji Radomskiej. Po zakończonych uroczystościach kościelnych uczestnicy marszu przeszli na stadion klubu sportowego Ceramiki Paradyż, gdzie odbył się Piknik Rodzinny.  W obchody te włączyło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, biorąc udział w Marszu oraz udzielając informacji zainteresowanym uczestnikom pikniku na temat rodzicielstwa zastępczego, realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON: do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego programu celowego PFRON – Aktywny Samorząd, oraz innej świadczonej przez PCPR pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Obchody Dni Rodziny były okazją do przypomnienia jak cenna jest rodzina i jaką wielką stanowi wartość.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – CZERWIEC 2019

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR. I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 14.06.2019r Superwizje 09:00-13:15 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/ wsparcie dla towarzyszących Szkoła Podstawowa nr.2 w Opocznie ul. Inowłodzka

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 06.0.6.2019r. w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2019 r. (semestr 2018/2019)

W związku z aneksem nr 3 z dnia 06.05.2019 r. pomiędzy PFRON a Powiatem Opoczyńskim do umowy nr AS3/000035/05/D z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd

   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 05.06.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 13.06.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 05.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 06.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 07.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 08.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 09.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 10.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 11.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 12.06.2019r. 16.00- 18.00

   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram wsparcia

projekt „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”

IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

Lp.   Nazwa wsparcia   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych 37 osób IV-VI 2019r. Zajęcia prowadzone w miejscu zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wg. Indywidualnego planu
2 Kurs „Prawo jazdy kat. B”   1 osoba   05.06.2019r.- rozpoczęcie kursu teoretycznego Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka” ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno  
3 Wsparcie psychologa Kwiecień 40 osób Maj 40osób Czerwiec40 osób IV-VI 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu
4 Praca socjalna Kwiecień- 36 środowisk Maj- 36 środowisk Czerwiec- 36 środowisk IV-VI 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od czerwca organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla osoby przebywającej w pieczy zastępczej. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Drodzy Rodzice zastępczy, adopcyjni, opiekunowie, przyjaciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie!!!

         Zbliża się Wasze i nasze Święto – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

         W tym roku Dyrektor oraz pracownicy PCPR zapraszają do wspólnego świętowania obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Świetlicy Wiejskiej w Karwicach.

         22.06.2019r. planujemy wspólne świętowanie, oraz zabawy na świeżym powietrzu dla dużych i małych!

         Poprzez wspólne spędzenie czasu pragniemy wyrazić uznanie za podjęcie się tak ważnej roli – rodziców i opiekunów. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze to również bardzo ważne miejsce w systemie pieczy zastępczej w naszym powiecie.

Istnieje możliwość przejazdu autokarem.

W programie obchodów, m.in.:

 • animacje z Panią Małgorzatą Nasulewicz
 • gry i zabawy integracyjne
 • rozgrywki sportowe
 • atrakcje dla dzieci
 • wspólne grillowanie

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 16 lipca 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 30 lipca 2019 r. od godz. 14.00-18.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. od godz. 13.00-17.00 oraz w dniu 25 czerwca 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 2 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł I w siedzibie PCPR w Opocznie w pokoju 23 lub elektronicznie za pośrednictwem SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) od dnia 1 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) można uzyskać na stronie PFRON.

Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Od 24 kwietnia 2019 r. ruszyły w ramach projektu „W jednym kierunku dla rodziny” zajęcia superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych a od października do zajęć zostaną włączeni dyrektorzy i wychowawcy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjno-socjalizacyjnego. Powyższe zajęcia będą trwały do grudnia 2021r. głównym celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji rodzin, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wspomaganie uczestników w trudnych sytuacjach. Superwizja prowadzana jest przez wykwalifikowanego superwizora z wieloletnim doświadczeniem.

______________________________________________________________________________

Dla uczestników projektu zorganizowano także spotkania z zakresu „Grup wsparcia” dla rodziny zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, którzy będą spotykać się w ramach zajęć co drugi miesiąc począwszy od kwietnia 2019r. i będą trwały do grudnia 2021r. W ramach warsztatów rodziny będą mogły wymienić się swoimi doświadczeniami oraz analizować bieżące problemy i trudności w wypełnianiu funkcji rodzica zastępczego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie. Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawują koordynatorzy projektu, którzy w atrakcyjny sposób umilają czas dzieciom.

Od kwietnia w ramach projektu swoją pracę rozpoczął również specjalista pracy z rodziną, który w zakresie swoich obowiązków pełni wsparcie dla dyrektorów POW typu rodzinnego oraz dzieci.

Zapewnia dzieciom wspólne zabawy i angażuje do zajęć edukacyjnych.

XIV Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”

W dniach 31 marca – 3 kwiecień 2019r w Ciechocinku miały miejsce obchody 20-lecia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. W programie wydarzenia przewidziano wykłady:

 • Efektywny system pomocy rodzinie i dziecku – od badań do praktycznych rozwiązań
 • Przyczyny zachowań ryzykownych nastolatków. Delegacje dla profilaktyki
 • System współpracy w pomocy społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Centrum Usług Społecznych – potrzeba czy zagrożenie
 • Doświadczenia w realizacji projektu dla usamodzielnianych wychowanków „Szansa jestem ZA”

oraz prezentacje:

 • PS MONITORING narzędzie przeprowadzania monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ich okresowych ewaluacji
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Aniołkowe granie”

W ramach obchodów 20-lecia PCPR i MOPR uhonorowano dyrektorów, którzy tworzyli PCPR i pracują w nich do dziś. Wśród wyróżnionych znalazła się Wiesława Kurowska – Dyrektor PCPR w Opocznie.


Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 05.04.2019r.w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
 

Realizacja I kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w I kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej;
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • zakończono montaż wyposażenia technologicznego c.o. w kotłowni oraz rozpoczęto montaż grzejników c.o.;
 • wykonano przyłącze zewnętrzne i wewnętrzne gazowe.

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie kostką betonową dróg wewnętrznych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych.
Zdjęcie 2 – Wykonanie przyłącza gazowego.
Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w I kwartale 2019 r. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował następujący zakres  robót budowlano – instalacyjnych obejmujących:

 • Roboty budowlane:

– przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z kondygnacji parteru, piętra/poddasza,

– tynki zwykle na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek na kondygnacji piwnic, parteru, piętro/poddasza,

– przygotowanie podłoża pod posadzki na kondygnacji piwnic ,

– posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej na kondygnacji piwnic,

– przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III na kondygnacji parteru i piętro/poddasze,

– przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami,

– licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

– rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– gruntowanie podłoży poziomych w piwnicach,

– gruntowanie podłoży pionowych na kondygnacji parteru, poddasza,

– izolacje cieplne pionowe z lekkiej odmiany betonu komórkowego na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– wykonanie izolacji z foli w płynie na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza;

– skasowanie wykwitów na starych tynkach wewnętrznych na sufitach piwnic, parteru, poddasza;

– wykucie z muru ościeżnic drewnianych na kondygnacji parteru, piętra/poddasza;

– montaż okien i drzwi balkonowych na kondygnacji piwnic, parteru, piętra/poddasza;

– montaż zewnętrznych drzwi drewnianych na kondygnacji parteru;

– konstrukcję z rusztów drewnianych pod podsufitkę;

– izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej;

– zakończenie krycia dachu na rąbek stojący blachą cynkowo-tytanową;

– obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej;

– montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej;

– przygotowanie podłoża i układanie posadzek z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i układanie cokolików z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i okładanie schodów z płytek gresowych;

– wykonanie wylewek samopoziomujących pod układanie paneli podłogowych oraz układanie paneli podłogowych;

– izolacja cieplna z lekkiej odmiany betonu komórkowego wraz z przyklejeniem warstwy siatki;

– przygotowanie podłoża i licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

– gładzie gipsowe ścian i sufitów;

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż wodomierza;

– montaż szafek hydrantowych naściennych;

– montaż filtrów osadnikowych wewnętrznych;

– montaż pompy zatapialnej pływakowej;

– pompownie do ścieków z fekaliami;

– wykonanie obudowy kanalizacji sanitarnej płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie metalowym;

– przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych c.o. w ścianach i stropach;

– wykonanie rurociągów w instalacjach c.o.;

– izolacje rurociągów c.o.;

– montaż zaworów przelotowych i nastawnych na instalacjach c.o.;

– montaż części grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi w c.o.;

– zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi c.o.;

– montaż zbiorników z tworzywa sztucznego na olej opałowy;

– wykonanie instalacji i wyposażenia kotłowni (montaż kotła grzewczego olejowego, urządzenia do podgrzewania wody-400l, pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa i przelotowych, naczynia zbiorczego, zaworów mieszających, rurociągów i izolacji instalacji c.o. w pom. kotłowni, układu sterowania elektrycznego;

 • Roboty elektryczne:

– montaż tablicy rozdzielczej T1 i T2 z wyposażeniem;

– montaż szafy Rack z wyposażeniem dla sieci komputerowej;

– montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, montaż centrali alarmowej, klawiatury szyfrowej, czujnika ruchu, sygnalizatora akustycznego zewnętrznego;

– montaż anteny dla instalacji telewizyjnej RTV/SAT;

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu i wnętrza inwestycji w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Strona północno-zachodnia
Zdjęcie 2. Strona północno-wschodnia
Zdjęcie 3. Pomieszczenie Sali treningowej
Zdjęcie 4. Pomieszczenie kotłowni
Zdjęcie 5. Pomieszczenie sypialni 4-osobowej
Zdjęcie 6. Parter – pomieszczenie kuchni z jadalnią
Zdjęcie 7. Pomieszczenie na poddaszu – sypialnia 1-osobowa
Zdjęcie 8. Pomieszczenie poddasza – łazienka

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w I kwartale 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie:

 • rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego w poziomie piwnicy,
 • wykonania ław fundamentowych oraz ścian piwnic klatki schodowej,
 • obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie wykonania ław fundamentowych w części rehabilitacyjnej budynku wraz ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
 • wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 • przygotowania podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • wykonania części robót murowych ścian parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • prac ziemnych i fundamentowych łącznika budynku parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz z wykonaniem podlewki betonowej pod ławy fundamentowe,
 • robót konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • wykonania częściowo deskowania połaci wraz z jednokrotnym pokryciem papą izolacyjną,
 • montażu stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy budynku parterowego.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019).
Wnioski będą przyjmowane w pokoju 23 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” od 14 lutego organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”.

OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) poszukuje wolontariuszy do współpracy  z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji czy organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery).

Wolontariusze wprowadzani są do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pomagają  w zaaklimatyzowaniu się wolontariusza w środowisku rodziny zastępczej   i utrzymują z nim stały kontakt w sprawach dotyczących potrzeb rodzin.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt   z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel.   (44) 736-14-64 lub w siedzibie PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,  pokój nr 25 w godzinach urzędowania.

                        U W A G A !

Zmiana godzin przyjmowania wniosków

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON tj. do zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze, likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, do turnusu rehabilitacyjnego, w ramach programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje, iż wnioski w ramach powyższych zadań będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 730-1400,

wtorek w godz. 900-1630,

piątek w godz. 730-1300.

Powyższe obowiązuje od dnia 21.01.2019r.

Grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Prowadzone są przez dwóch specjalistów z podziałem na dwie grupy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 4 godziny.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Tematy poruszane na spotkaniach grup wsparcia to m.in. problemy dotyczące właściwej higieny i opieki na osoba chorą-leżącą, radzenie sobie z emocjami osób długotrwale opiekujących się chorymi oraz negatywnych emocji przewlekle chorego do opiekującego się, problem stresu oraz radzenia sobie z nim. Opiekunowie w ramach spotkań grup wsparcia mogą wzajemnie wymienić się doświadczeniami oraz przekazać sobie wiedzę jak oni radzą sobie z problemami dnia codziennego i gdzie w razie problemów mogą szukać wsparcia.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona jest od 1 stycznia 2018.r przez Caritas Diecezji Radomskiej. Mieści  się w Drzewicy na ul. Słowackiego 5.

W wypożyczalni wypożyczany jest następujący sprzęt:

 • łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem,
 • koncentrator tlenu,
 • materac przeciwodleżynowy,
 • kule ortopedyczne,
 • balkonik,
 • ssak,
 • krzesło toaletowe,
 •  podnośnik wannowy.

Sprzęt wypożyczany jest przez członka rodziny osoby chorej lub osobiście w Wypożyczalni, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z wolontariuszem wypożyczalni.

Osoba wypożyczająca sprzęt wpłaca kaucje zwrotną. Wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju sprzętu medycznego i jego wartości. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie wypożyczonego sprzętu medycznego.

Nowy projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”

W dniu 31.12.2018 r. ukazała się na stronie WUP lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 poddziałanie IX.2.1. Wśród listy projektów wybranych znalazł się projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.694.296,19zł w tym dofinansowania na poziomie 3.140.168,19zł. Projekt przewiduje 10 zadań skierowanych do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, głównie z powiatu opoczyńskiego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby fizyczne, które uczą się, pracują. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjno-socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości rodzinnych form opieki. Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych rodzin zastępczych, dyrektorów i wychowawców POW typu rodzinnego, interwencyjno-socjalizacyjnego, co pozwoli na lepszą organizację pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego.

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w IV kwartale wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne obejmujące:

 • tynki zwykłe na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek;
 • przetarcie istniejących tynków;
 • uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych;
 • rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian;
 • gruntowanie podłoży poziomych;
 • wyrównanie podłoży lastrykowych przez frezowanie;
 • przygotowanie podłoża pod posadzkę;
 • ręczne oczyszczenie nawierzchni betonowej;
 • przygotowanie podłoży pod okładziny schodów z płytek;
 • rozpoczęcie wykonania (wewnętrznych) tynków zwykłych na ścianach i słupach;
 • przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami;

 

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

 

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu inwestycji w trakcie realizacji:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja IV kwartał 2018 r.

 Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
W zakresie rzeczowym realizacji zadania w IV kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano wszystkie posadzki pomieszczeń z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych, rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń; zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowo malowanie powierzchni sufitów.
 • zamontowano drzwi wewnętrzne odcinające strefy p.poż.
 • wykonano przyłącze zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego (zalicznikowego WLZ).

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie dróg wewnętrznych komunikacyjnych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

sdr

sdr

dav

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu.

System ten umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

Przez program SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w IV kwartale 2018 r. wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:

 • robót ziemnych, fundamentowych oraz konstrukcji klatki schodowej,
 • częściowego montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • docieplenia zewnętrznego ścian od strony elewacji płytami styropianu,
 • robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych,
 • montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

dav

dav

dav

8 grudnia 2018r w Dzienniku „Warto wiedzieć” Związku Powiatów Polskich ukazał się wywiad z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie mgr Wiesłąwą Kurowską poświęcony interwencji kryzysowej w powiecie opoczyńskim.

Wywiad dostępny jest tutaj.

–     K O M U N I K A T    –

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zmieniono

organizację pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Dnia 24 grudnia 2018r. tj. w Wigilię Bożego Narodzenia,

PCPR będzie nieczynne.

Dzień ten zostanie przez pracowników odpracowany w sobotę 29 grudnia

w godzinach od 7:30 do 15:30.

21 listopada 2018 w warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja PCPRów i Ośrodków Interwencji Kryzysowej poświęcona zmianom zasad dofinansowania dzieci w pieczy zastępczej , organizacji interwencji kryzysowej oraz centrom usług społecznych. Konferencja została zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich.

W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Wiesława Kurowska, która prezentowała interwencję kryzysową w powiecie opoczyńskim.