Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja III kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. dobiegły końca następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • pokrycie dachu z blachy wraz z podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi, elewacje wraz z tynkiem strukturalnym na ścianach nadziemia oraz elementy robót wykończeniowych (tynki wewnętrzne ścian i stropów wraz z gładziami gipsowymi, docieplenie pomieszczeń poddasza wraz z okładzinami z płyt gips.-karton);
  • instalacja wod.-kan. (oprzewodowanie);
  • instalacja c.o. (oprzewodowanie);
  • instalacja elektryczna (oprzewodowanie);
  • instalacja teletechniczna (oprzewodowanie);
  • instalacja odgromowa.

W zakresie zagospodarowania terenu:

  • wykonano całkowicie wokół budynku opaskę z kostki betonowej;
  • prowadzono utwardzenie dróg wewnętrznych komunikacyjnych;
  • wykonano odcinek ogrodzenia od strony działki sąsiedniej z siatki na słupkach stalowych;

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

[Best_Wordpress_Gallery id=”92″ gal_title=”20180926_zarnow”]