Archiwa kategorii: JWJ_projekt

Projekt „JESTEŚ WIEC JESTEM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej uzyskało dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024”, zadanie pn. „JESTEŚ WIĘĆ JESTEM!”.

Celem zadania jest wsparcie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie jakości świadczonego wsparcia, nawiązanie prawidłowej relacji z dzieckiem, budowanie zaufania co pozwoli skorygować trudne zachowania podopiecznych. Ponadto celem jest również podniesienie poziomu motywacji i wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia roli rodzica zastępczego oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

Termin rozpoczęcia zadania: 01.07.2024r.

Działania dla rodzin zastępczych w ramach zadania:

 1. Szkolenie TBRI®-Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu. Praca z dziećmi w oparciu o więź (lipiec 2024r.). Szkolenie ma na celu zbudowanie podstaw dogłębnego zrozumienia wpływu historii dziecka na jego rozwój w długiej perspektywie czasowej, stworzenie ram praktycznej interwencji i zastosowania, pogłębianie wiedzy
  i zrozumienia w zakresie interpretacji zachowania i właściwego reagowania.
 2. Warsztaty „ Jak pracować z dzieckiem po traumie i odrzuceniu” (wrzesień 2024r.). Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników podstawowych elementów opieki uwzględniających wiedzę o traumie, zrozumienie wpływu traumy rozwojowej na rozwój dziecka i jego życie, poznanie mechanizmów radzenia sobie z zachowaniami dziecka, które są efektem traumy, poznanie nowych strategii, technik i kompetencji
  w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą.
 3. Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych” (wrzesień 2024r.). Tematyka szkolenia obejmować będzie znajomość podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, profilaktykę – co pomaga
  w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi
  z elementami ćwiczeń oddechowych i fizycznych oraz pracy w grupach.
 4. Warsztaty integracyjne „Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje” (grudzień 2024r.).
  W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie przygotują potrawy świąteczne (np. pierniki, ciasta). Warsztaty poprowadzą Panie z KGW Janów Karwicki, które przybliżą uczestnikom zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
 5. „JESTEŚ WIĘC JESTEM!” – spotkanie integracyjne uczestników zadania połączone
  z prelekcją dot. funkcjonowania rodzin zastępczych we współczesnym świecie oraz potrzebę pozyskiwania kandydatów do pełnienia tej roli (grudzień 2024r.). Ponadto uczestnicy spędzą świąteczny czas przy wspólnym wigilijnym stole, skosztują wcześniej przygotowanych potraw świątecznych oraz wezmą udział we wspólnym kolędowaniu.

Zadania będą realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.