RZECZNIK PRAW RODZIN

Uchwałą nr 97/304/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 listopada 2020r został powołany Rzecznik Praw Rodziny, funkcję tę powierzono pani Katarzynie Szymczyk Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Rzecznik Praw Rodziny stoi na straży poświadczonych konstytucyjnie praw rodzin i ich członków oraz zasady ochrony rodziny i małżeństwa, dbając o ich poszanowanie przy stosowaniu prawa przez organy Powiatu Opoczyńskiego oraz podległe im samorządowe jednostki organizacyjne.

Kontakt z Rzecznikiem:

44 736-14-64

rzecznik.rodzin@pcpropoczno.pl

Godziny przyjęć:              wtorek 12.00 – 15.00