Archiwum kategorii: ASYSTENT

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Został złożony wniosek o wyżej wspomniane wsparcie i została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 547 740,00 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 547 740,00 zł.

            Wsparciem zostanie objętych 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Świadczyć im będzie usługi 14 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadanie realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Czytaj dalej