Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

______________________________________________________________________________

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Budynek Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A

Pokój przyjęć nr 35 (parter)

_____________________________________________________________________________

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17.00 – 20.00

Dyżur: Dorota Wiktorowicz – pedagog (przemoc w rodzinie, NK, interwencja kryzysowa, porady, grupa wsparcia, telefon interwencyjny)

Wtorek: 17.00 – 20.00

Dyżur: Dagmara Staniszewska-Telus – terapeuta rodzinny (terapia rodzin)

Środa: 17.00 – 20.00

Dyżur: Renata Jach – psycholog (terapia indywidualna)

Czwartek: 16.00 – 19.00

Dyżur: Katarzyna Telus – terapeuta uzależnień (profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)

Piątek: 17.00 – 20.00

Dyżur: Anna Reszka – psycholog (terapia indywidualna)

Informujemy również, że pomocy prawnej w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego udziela prawnik Paulina Ogłozińska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a w Opocznie w godzinach:

środa 12.30 – 15.30

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 44 736-14-64

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY CZYNNY W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 14.00 – 22.00

786 042 269

Osoby korzystające z pomocy ZIKiPS pozostają anonimowe

Nie potrzebujesz skierowania, żeby móc skorzystać z pomocy

(Zgodnie z art. 9, art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),

Z pomocy ZIKiPS mogą korzystać mieszkańcy powiatu opoczyńskiego bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

Pomoc znajdą osoby:

 • doświadczające przemocy,
 • w kryzysie związanym z długotrwała chorobą, żałobą,
 • mające myśli samobójcze,
 • przeżywające trudności związane z wychowaniem dzieci,
 • doświadczające problemów życiowych i nie radzące sobie samodzielnie z ich rozwiązaniem

Zachęcamy do kontaktu jeżeli:

 • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudną sytuacją – odczuwasz smutek, lęk, bezradność, poczucie zagrożenia, bezsilność, poczucie winy.
 • Masz problemy, z którymi nie radzisz sobie w życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym.
 • Dotychczasowe próby rozwiązania twojego problemu są nieskuteczne, a czujesz się coraz bardziej przytłoczony

Bezpłatnie oferujemy:

 • wsparcie i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne
 • mediacje rodzinne
 • terapię indywidualna i rodzinną
 • możliwość wdrożenia procedury „Niebieska Karta”
 • przygotowywanie osób w kryzysie lub w sytuacji przemocy do uczestniczenia w procedurach prawnych
 • grupowe formy pomocy – grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi)
 • pomoc w pisaniu pism urzędowych