Spotkanie rodzin zastępczych w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 17 września 2018r. o godzinie 1200 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego z Panią Iwoną Dembińską – Pęczek, Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Opocznie. Tematem spotkania były m.in. przepisy prawa regulujące kontakty rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, alimentacja rodziców biologicznych na rzecz dzieci, obowiązki rodziców zastępczych i rodziców biologicznych a także prawidłowość relacji i współpracy rodziców zastępczych z rodzicami biologicznymi dla dobra dzieci.

Spotkanie miało charakter szkoleniowy i zostało zorganizowane zgodnie z potrzebami rodzin zastępczych. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze względu na dużą wiedzę, doświadczenie sędziego, ale również umiejętność i zrozumiały sposób przekazu informacji. Powyższe zaowocowało potrzebą i chęcią ze strony rodzin zastępczych kontynuacji takich spotkań.