logotypy unijne

Diagnoza edukacyjna

W dniu 21.09.2018r. odbyło się grupowe spotkanie diagnozy edukacyjnej, które miało na celu pomoc w wyborze dalszej, optymalnej ścieżki kształcenia uczestników projektu „ Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.  Diagnoza edukacyjna sporządzona jest  na podstawie wystandaryzowanych testów, która zakończy się wydaniem opinii psychologicznej. Kolejnym etapem diagnozy edukacyjnej będą spotkania indywidualne dla każdego z uczestników projektu. Zarówno spotkanie grupowe  jak i spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”96″ gal_title=”20181031_diagnoza”]