XIV Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”

W dniach 31 marca – 3 kwiecień 2019r w Ciechocinku miały miejsce obchody 20-lecia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. W programie wydarzenia przewidziano wykłady:

  • Efektywny system pomocy rodzinie i dziecku – od badań do praktycznych rozwiązań
  • Przyczyny zachowań ryzykownych nastolatków. Delegacje dla profilaktyki
  • System współpracy w pomocy społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Centrum Usług Społecznych – potrzeba czy zagrożenie
  • Doświadczenia w realizacji projektu dla usamodzielnianych wychowanków „Szansa jestem ZA”

oraz prezentacje:

  • PS MONITORING narzędzie przeprowadzania monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ich okresowych ewaluacji
  • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Aniołkowe granie”

W ramach obchodów 20-lecia PCPR i MOPR uhonorowano dyrektorów, którzy tworzyli PCPR i pracują w nich do dziś. Wśród wyróżnionych znalazła się Wiesława Kurowska – Dyrektor PCPR w Opocznie.