21 listopada 2018 w warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja PCPRów i Ośrodków Interwencji Kryzysowej poświęcona zmianom zasad dofinansowania dzieci w pieczy zastępczej , organizacji interwencji kryzysowej oraz centrom usług społecznych. Konferencja została zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich.

W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Wiesława Kurowska, która prezentowała interwencję kryzysową w powiecie opoczyńskim.