W dniu 14 listopada 2018r. w godz od 1000 do1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, odbyła się prelekcja psychoedukacyjna dla pracowników MGOPS, GOPS, DPS, WTZ i PCPR. Tematyka dotyczyła miedzy innymi: stresu, wypalenia zawodowego, depresji i zaburzeń snu.  Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione metody i techniki radzenia sobie ze stresem, sposoby jego odreagowywania. Stres przyczynia się do wypalenia zawodowego, niskiej satysfakcji z pracy. Ważnym aspektem szkolenia okazała się tematyka związana z zaburzeniami snu. Przedstawiono schemat, którego najważniejszym elementem dnia codziennego okazała się dobra organizacja czasu oraz aktywność fizyczna. Uczestnicy zostali także zaznajomieni z podstawowymi pojęciami związanymi z depresją, między innymi z kryteriami diagnostycznymi tego zaburzenia oraz różnicami pomiędzy depresją, a „dołkiem psychicznym” („chandrą”). Prowadząca szkolenie zwróciła również uwagę słuchaczy na niepokojące sygnały i zauważalne symptomy powyższych zaburzeń, które powinny być jak najszybciej skonsultowane ze specjalistą. Uczestnikom szkolenia została zapewniona przerwa kawowa oraz obiadowa. Prelekcję poprowadziła pani psycholog Aleksandra Mazur- Libiszewska.