Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 Prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy postępują  a ich  efekty są coraz bardziej widoczne.  Inwestycja jest prowadzona przez Powiat Opoczyński w ramach projektu  pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” . Wykonawca  firma  ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia na koniec lipca br. wykonał na terenie inwestycji prace w zakresie:

  1. Zagospodarowania terenu – prawie 11 % prac, w tym roboty rozbiórkowe i przygotowawcze prawie 80 % prac;
  2. Robót budowlanych – rozbiórkowych – 30 % prac;
  3. Robót budowlanych – części rozbudowy DPS – 26 %  prac w tym: roboty rozbiórkowe  w 100%  a roboty stanu surowego otwartego z dachem –  ponad 47%;
  4. Instalacji sanitarnych wewnętrznych – ponad 7 % prac,  w tym roboty kanalizacyjne ponad 32 % prac;
  5. Instalacji sanitarnej zewnętrznej – prawie 70 % prac, w tym sieci kanalizacji sanitarnej -ponad 96% prac  a  sieć wodociągową wykonano w 100%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.  W wyniku realizacja projektu rozbudowany i przebudowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zostanie również  kompleksowo wyposażony a  personel Domu objęty specjalistycznymi szkoleniami. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak   i społecznym.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”89″ gal_title=”DPS Drzewica 09.05.2018″]