U W A G A !

Zmiana godzin przyjmowania wniosków

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON tj. do zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze, likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, do turnusu rehabilitacyjnego, w ramach programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje, iż wnioski w ramach powyższych zadań będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 730-1400,

wtorek w godz. 900-1630,

piątek w godz. 730-1300.

Powyższe obowiązuje od dnia 21.01.2019r.