Podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór”

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w ramach projektu pod tożsamym tytułem. Ze strony Powiatu Opoczyńskiego w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego umowę podpisał Józef Róg Starosta Opoczyński i Marcin Baranowski Wicestarosta wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o, z Radomia reprezentował Prezes Zarządu Pan Jerzy Zawisza

Projekt o wartości 2 487 185 zł jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 868 035,81 PLN.

Niniejsza inwestycja ma na celu modernizację budynku „Dworu” w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą. W chwili obecnej na terenie powiatu nie ma placówki tego typu, co generuje konieczność umieszczania dzieci w ośrodkach na terenie innych powiatów. Dzieci z uwagi na dalekie odległości nie mają możliwość kontaktowania się z rodziną lub sporadycznie są urlopowane przez członków rodziny tylko na ferie, wakacje. Utrudnia to dzieciom kontakt z rodzinami i właściwą integrację z jej członkami

W obiekcie przewiduje się urządzenie siedmiu sypialni (dwa pokoje czteroosobowe, jeden dwuosobowy i cztery jednoosobowe). Na piętrze, w zachodniej części głównego korpusu budynku, przewidziano niezależne od pozostałej części „mieszkanie treningowe” zawierające pokój dzienny, kuchnie oraz łazienkę. Mieszkanie treningowe ma ułatwić nabywanie umiejętności życia społecznego i zawodowego. W celu umożliwienia spędzania wolnego czasu jedno z największych pomieszczeń na parterze będzie pełnić funkcję świetlicy i sali do nauki. Do przygotowywania posiłków urządzona zostanie kuchnia z niezbędnym wyposażeniem. W poziomie piwnicy projektowane są sala treningowa przeznaczona do gier i zabaw, dodatkowe sanitariaty, pralnia, magazyn pościeli, magazyn spożywczy oraz kotłownia.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim, a jego realizacja jest zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem na tego rodzaju infrastrukturę.

[Best_Wordpress_Gallery id=”64″ gal_title=”fundusze 2017.12.22″]