Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w trosce o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników stara się kierować ich na wybrane kierunki studiów, kursy i szkolenia. W roku 2017 specjalista pracy socjalnej ukończył studia podyplomowe i uzyskał dyplom specjalisty II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalizacją “Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami”.

GRATULUJEMY!!!