Inwestycja Powiatu Opoczyńskiego w Żarnowie

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W IV kwartale br. po przekazaniu placu budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru wody i energii elektrycznej wyłoniony Wykonawca (Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno) rozpoczął prace budowlane. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych na koniec grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

  • przebudowa części istniejącej budynku – wykonano roboty rozbiórkowe oraz część robót adaptacyjnych w poziomie piwnicy;
  • przebudowa części istniejącej i rozbudowa budynku (roboty nowoprojektowane) – roboty ziemne i fundamentowe części rozbudowy, roboty murowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych, poziomu parteru i poddasza oraz stropy nad parterem części rozbudowy;
  • roboty instalacji wewnętrznych części rozbudowy – ułożono poziomy instalacji wod.-kan. w poziomie parteru.

Zrealizowana inwestycja zapewni możliwość zamieszkania i przyczyni się do poprawy jakości życia wychowanków planowanej placówki.

Teren inwestycji i wnętrze budynku w trakcie realizacji prac budowlanych:

[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”Placówka żarnów”]