W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie piwnicy oraz parteru,
 3. rozpoczęto wykonanie wylewek cementowych pod posadzki wraz z warstwami izolacji w piwnicy oraz parteru,
 4. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń;
 5. w budynku części rozbudowy:
 6. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń,
 7. rozpoczęto wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 8. rozpoczęto wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota, jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 9. rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 10. wykonano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem oraz kontynuowano wykonanie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego,
 11. kontynuowano prace dekarskie na poziomie dachu;

3)   zewnętrznej instalacji elektrycznej:

 • wykonano montaż agregatu zewnętrznego wraz z demontażem instalacji zewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.