KOMUNIKAT

Interesanci Zespołu ds. Aktywnej integracji i rehabilitacji społecznej (pokój 23)

informujemy, że sprawy, które wymagają pilnej rozmowy z pracownikiem będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, natomiast złożenie wniosku czy innego dokumentu, która to czynność nie wymaga kontaktu z pracownikiem odbywa się poprzez wrzucenie do boxu z napisem PCPR w Opocznie znajdującego się w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Telefon 44 736-14-64

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 13.00

Wtorek 10.30 -16.30

Piątek 9.00 – 13.00