Marsz dla Życia i Rodziny w ramach obchodów Dni Rodziny

W dniu 09 czerwca 2019 roku w ramach obchodów Dni Rodziny ulicami naszego powiatu w Wielkiej Woli – w gminie Paradyż przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, który poprzedziła Msza Święta, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela, której przewodniczył ks. Piotr Turzyński, Biskup Pomocniczy  Diecezji Radomskiej. Po zakończonych uroczystościach kościelnych uczestnicy marszu przeszli na stadion klubu sportowego Ceramiki Paradyż, gdzie odbył się Piknik Rodzinny.  W obchody te włączyło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, biorąc udział w Marszu oraz udzielając informacji zainteresowanym uczestnikom pikniku na temat rodzicielstwa zastępczego, realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON: do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego programu celowego PFRON – Aktywny Samorząd, oraz innej świadczonej przez PCPR pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Obchody Dni Rodziny były okazją do przypomnienia jak cenna jest rodzina i jaką wielką stanowi wartość.