Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – CZERWIEC 2019

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR. I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 14.06.2019r Superwizje 09:00-13:15 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/ wsparcie dla towarzyszących Szkoła Podstawowa nr.2 w Opocznie ul. Inowłodzka