Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 06.0.6.2019r. w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2019 r. (semestr 2018/2019)

W związku z aneksem nr 3 z dnia 06.05.2019 r. pomiędzy PFRON a Powiatem Opoczyńskim do umowy nr AS3/000035/05/D z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd