Archiwum kategorii: Akty prawne, zarządzenia

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 06.0.6.2019r. w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2019 r. (semestr 2018/2019)

W związku z aneksem nr 3 z dnia 06.05.2019 r. pomiędzy PFRON a Powiatem Opoczyńskim do umowy nr AS3/000035/05/D z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd

Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 05.04.2019r.w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.