Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu
opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji
projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020