INFORMACJA

Zmiana godzin przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON od dnia 02.01.2020 r.

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach: zaopatrzenia   w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; sprzęt rehabilitacyjny; turnusy rehabilitacyjne; likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wniosków dot. programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie  informuje, iż ww. wnioski będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30-13.00,

wtorek w godzinach 10.30-16.30,

piątek w godzinach 9.00-13.00 .

Powyższe obowiązuje od dnia 02.01.2020 r.