Projekt „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 dokonano w dn. 28.02.2018 r. częściowego odbioru prac budowlanych.

Wyłoniony Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno zrealizował I etap budowy, który stanowi 30,29 % wartości całości inwestycji. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych za okres 30.12.2017 r. – 30.03.2018 r. przedstawia się następująco:

  • w zakresie przebudowy istniejącej części budynku:
  • dokończono roboty rozbiórkowe obejmujące:

– stropy nad pierwszym piętrem, parterem oraz częściowo nad piwnicą,

– ściany zewnętrzne i wewnętrzne na poziomie piętra i parteru,

– wykonano również otwory w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych na nowe otwory okienne i drzwiowe przewidziane w projekcie,

  • wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące:

– roboty murowe ścian poziomu piwnicy, parteru, piętra i dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z powłoką klejową,

– roboty murowe kominów i kanałów wentylacyjnych,

– wykonanie stropów międzykondygnacyjnych nad poziomem parteru i piętra wraz ze schodami wewnętrznymi z poziomu piwnicy na parter,

– wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej wraz z foliowaniem i łaceniem oraz izolacją termiczną z wełny mineralnej na ruszcie stalowym,

-zamontowano otwory okienne.

  • w zakresie części rozbudowy budynku:

– wykonano izolację termiczną ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt styropianowych z warstwą klejową i izolację powłokowo przeciwwilgociową,

– wykonano roboty murowe ścianek działowych na poziomie parteru i poddasza użytkowego,

– roboty murowe kominów i kanałów wentylacyjnych,

– wykonano biegi klatki schodowej z poziomu parteru na poddasze,

– wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej wraz z foliowaniem i łaceniem oraz izolacją termiczną z wełny mineralnej na ruszcie stalowym,

– zamontowano otwory okienne,

– wykonano docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z powłoką klejową.

Celem ww. projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”81″ gal_title=”Żarnów 22.03.2018″]