INFORMACJA

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

W ramach tego modułu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

pomoc w zakupie wózka, skutera o napędzie elektrycznym,

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie lub za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64