Informacja

PCPR w Opocznie informuje, iż na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi znajdują się informacje o realizowanych przez RCPS w Łodzi programach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

  1. Karta Seniora Województwa Łódzkiego
  2. Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  3. Regionalny Punkt Diagnozy FASD
  4. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych