W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,
 3. zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 4. zakończono montaż stolarki okiennej,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,
 6. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 7. wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 8. wykonano elewacje budynku w 75%,
 9. kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,
 10. kontynuowano prace elewacyjne,
 11. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;
 12. w budynku części rozbudowy:
 13. zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,
 14. zakończono prace tynkowe,
 15. wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 16. wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 17. wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,
 18. rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 19. wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 20. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 21. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 22. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 23. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 24. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.