Ankieta – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie Opoczyńskim. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na tym obszarze. Prosimy o szczere wypowiedzi.
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

ANKIETA