KOMUNIKAT!

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego ul. Armii Krajowej 2, Opoczno

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018r.

PRAWNIK nie będzie przyjmował!