„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Postępują  prace  budowlane wykonywane w zakresie  inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej  w ramach   projektu pn.:  „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” .  Na placu budowy Wykonawca firm ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia pod koniec kwietnia br. zrealizował następujące roboty:

  1. Rozebrano budynki hydroforni, budynek gospodarczy oraz utwardzono teren w miejscu posadowienia budynku gospodarczego
  2. Roboty ziemne pod budynek parterowy wykonano w 90%
  3. Ławy fundamentowe pod budynek parterowy wykonano w 90%
  4. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonano w 70%
  5. Podkłady z materiałów sypkich pod posadzki budynku parterowego wykonano w 50%
  6. Podkłady z chudego betonu pod warstwy posadzkowe budynku parterowego wykonano w 30%.

Przedmiotowy  projekt, którego całkowita wartość wynosi 11 450 776,64 zł   w tym przyznane  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 8 670 051,47 zł,  oprócz  prac budowlanych rozbudowy  i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy przewiduje  zakup nowego wyposażenia i objęcie personelu Domu specjalistycznymi szkoleniami. Na zewnątrz Domu zostaną zamontowane urządzenia do gimnastyki.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadczonych  usług  w wymiarze materialnym jak  i społecznym.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka  i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”84″ gal_title=”DPS Drzewica 09.05.2018″]