logotypy unijne

KWIECIEŃ/MAJ 2018 r. – Rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Trwa obecnie rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rekrutację przeprowadza kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną oraz trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja potrwa do końca maja 2018 roku.

Od miesiąca czerwca 2018r. uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.