“HARMONOGRAM – Warsztaty „Szkoła dla rodziców”, „Warsztaty z komunikacji”, Warsztaty teatralne” w ramach Projektu „RODZINA NA PLUS” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO wł.