INFORMACJA

„Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi

w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie,

Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Sulejowie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania
  przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
  transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych, .
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
  osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

LOKALNY PUNKT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 792 664 266

PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
WTOREK 08:00 – 14:00
ŚRODA 13:00 – 20:00
CZWARTEK 16:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE

ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno
tel. 795 667 566

                                    wtorek            –           8.00 – 15.00

                                    środa             –           13.00 – 20.00

LOKALNY PUNKT W SULEJOWIE

ul. Targowa 20, 26-300 Sulejów
 tel. 791 664 566

wtorek – 13.00 -20.00

W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

INFOLlNIA – CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY
OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU

TEL. 791 667 366