KOMUNIKAT !

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64