INFORMACJA

PCPR w Opocznie informuje, iż do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” Moduł II. Powyższy nabór odbywa się elektronicznie – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https:sow.pfron.org.pl/.

W przypadku napotkania trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa) zawiadamiamy, że Realizator programu ma kompetencje do przywrócenia terminu, w tym m.in. na złożenie wniosku.

Więcej informacji o programie ,,Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej: https: //www.pfron.org.pl//