KOMUNIKAT !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przypomina, iż do dnia 10.10.2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu Aktywny Samorząd Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać przez platformę systemu wsparcia (SOW).