Od dnia 1 stycznia 2021r

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
zostaje przeniesiony do budynku
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1 A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Pokój przyjęć nr 35

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269

Dyżur : Dorota Wiktorowicz – pedagog
(przemoc w rodzinie, NK, interwencja kryzysowa, porady, grupa wsparcia)

Wtorek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Dagmara Staniszewska—Telus – terapeuta rodzinny (terapia rodzin)

Środa: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Renata Jach -psycholog (terapia indywidualna)

Czwartek: 16.00-19.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Katarzyna Telus – terapeuta uzależnień
(profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)

Piątek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Anna Reszka – psycholog (terapia indywidualna)

Dyżur: Katarzyna Banasik – doradca rodzinny (Dyżur w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej: Drzewica, Białaczów, Paradyż, Żarnów – umawianie wizyt w poszczególnych GOPS)

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY CZYNNY
W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 14.00-22.00
786 042 269