Powiat Opoczyński zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

Główny cel realizacji ww. projektu zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

– Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.,

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

– Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiety – 52 osoby,

– Liczba utrzymanych miejsc pracy mężczyźni – 3 osoby.

[Best_Wordpress_Gallery id=”125″ gal_title=”2021-05-26_dps-2″]