Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON wznowił finansowanie  zakupu wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych lub uczących się. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie
uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do
podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku
emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10
proc. ceny brutto wózka.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie w zakładce Aktywny Samorząd lub na miejscu w siedzibie Centrum. Wnioski można składać
do 30 września 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl.