Informacja

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE
JAKO ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE RODZICIELSTWEM ZASTĘPCZYM NA

DNI OTWARTE:
„Przy kawie o pieczy zastępczej”

29.05.2023r od godz. 7.30 – 15.30

30.05.2023r od godz. 7.30 – 16.30

31.05.2023r od godz. 7.30 – 15.30

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
z przyjemnością udzielą wszelkich informacji na temat pieczy zastępczej.