Archiwum autora: Wioletta Gruszecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 Prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy postępują  a ich  efekty są coraz bardziej widoczne.  Inwestycja jest prowadzona przez Powiat Opoczyński w ramach projektu  pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” . Wykonawca  firma  ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia na koniec lipca br. wykonał na terenie inwestycji prace w zakresie:

 1. Zagospodarowania terenu – prawie 11 % prac, w tym roboty rozbiórkowe i przygotowawcze prawie 80 % prac;
 2. Robót budowlanych – rozbiórkowych – 30 % prac;
 3. Robót budowlanych – części rozbudowy DPS – 26 %  prac w tym: roboty rozbiórkowe  w 100%  a roboty stanu surowego otwartego z dachem –  ponad 47%;
 4. Instalacji sanitarnych wewnętrznych – ponad 7 % prac,  w tym roboty kanalizacyjne ponad 32 % prac;
 5. Instalacji sanitarnej zewnętrznej – prawie 70 % prac, w tym sieci kanalizacji sanitarnej -ponad 96% prac  a  sieć wodociągową wykonano w 100%.

Czytaj dalej

Informacja!!!

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Armii Krajowej 2, Opoczno

W dniu 02.08.2018 i 16.08.2018r pedagog

nie będzie przyjmował.

W tych dniach nie będzie też czynny telefon interwencyjny 786 042 268

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  informuje, że w dniach: 04.07.2018 r.; 11.07.2018 r.; 18.07.2018 r. ; 25.07.2018 r. tj. środa od godziny 16.00 do godz.19.00   psycholog Pani Renata Jach  nie będzie obecna. Jednocześnie informujemy iż telefon interwencyjny  o numerze  786 042 269   nie będzie czynny w tych dniach z powodu braku zastępstwa .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja II kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Czytaj dalej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Projekt „ Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” w miejscowości Mroczków Gościnny, Gmina Opoczno”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Wartość projektu wynosi 2 487 185,00 PLN w tym dofinansowanie z EFRR:1 868 035,81 PLN natomiast pozostałą kwotę pokryje Powiat Opoczyński. Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem wynosi 2 361 285,96 PLN. Projekt realizowany jest od 27.07.2016r. do 30.11.2019r. Starosta Opoczyński Józef Róg oraz Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus udali się do Mroczkowa Gościnnego, aby sprawdzić jak postępują prace budowlane. Czytaj dalej

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Postępują  prace  budowlane wykonywane w zakresie  inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej  w ramach   projektu pn.:  „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” .  Na placu budowy Wykonawca firm ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia pod koniec kwietnia br. zrealizował następujące roboty:

  1. Rozebrano budynki hydroforni, budynek gospodarczy oraz utwardzono teren w miejscu posadowienia budynku gospodarczego
  2. Roboty ziemne pod budynek parterowy wykonano w 90%
  3. Ławy fundamentowe pod budynek parterowy wykonano w 90%
  4. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonano w 70%
  5. Podkłady z materiałów sypkich pod posadzki budynku parterowego wykonano w 50%
  6. Podkłady z chudego betonu pod warstwy posadzkowe budynku parterowego wykonano w 30%.

Czytaj dalej

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. zrealizował w okresie I kwartału 2018 r. następujące roboty budowlane: Czytaj dalej

Projekt „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 dokonano w dn. 28.02.2018 r. częściowego odbioru prac budowlanych.

Wyłoniony Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno zrealizował I etap budowy, który stanowi 30,29 % wartości całości inwestycji. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych za okres 30.12.2017 r. – 30.03.2018 r. przedstawia się następująco: Czytaj dalej

Powiat Opoczyński laureatem IX edycji konkursu  Samorząd Równych Szans

_________________________________________________________

Powiat Opoczyński został  laureatem IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017r za projekt: Centrum Usług Społecznych – Bliżej rodziny.

Projekt znalazł się w gronie najlepszych praktyk, nagrodzonych nagrodą główną: statuetką Samorządu Równych Szans 2017.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl). Czytaj dalej

KOMUNIKAT !

Informujemy, że w dniach:

10, 17 i 24 luty 2018 r. od godziny 16.00 do godz.22.00

telefon interwencyjny   786 042 269

będzie nieczynny z powodu nieobecności interwenta

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 należy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonów:

44 736 14 64

44 736 14 65

44 754 25 69

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020,

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020.  Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości 9.547.019,13 zł podpisali: starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska Czytaj dalej

Inwestycja Powiatu Opoczyńskiego w Żarnowie

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w trosce o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników stara się kierować ich na wybrane kierunki studiów, kursy i szkolenia. W roku 2017 specjalista pracy socjalnej ukończył studia podyplomowe i uzyskał dyplom specjalisty II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalizacją “Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami”.

GRATULUJEMY!!!

Podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór”

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w ramach projektu pod tożsamym tytułem. Ze strony Powiatu Opoczyńskiego w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego umowę podpisał Józef Róg Starosta Opoczyński i Marcin Baranowski Wicestarosta wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o, z Radomia reprezentował Prezes Zarządu Pan Jerzy Zawisza Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 134/449/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu
opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji
projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Otwarcie nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach k. Łodzi

W dniu 1 grudnia 2017r dokonano otwarcia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach koło Łodzi – współzałożyciela i fundatora Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

Głównym celem fundacji było stworzenie miejsca, w którym  rodzina będzie czuła ciepło domowego ogniska, a dzieci, które będą tam mieszkać znajdą ciepłe, przytulne schronienie, w którym zostaną otoczone opieką i miłością. Wraz z opiekunami będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach został Paweł Remiszewski. To on wraz ze swoją małżonką będą prowadzili placówkę.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Poseł Robert Telus, Wicestarosta Marcin Baranowski, Janusz Ciesielski, Radosław Mielczarek oraz Anna Konecka – małżonka śp. Juliana Andrzeja Koneckiego. Uroczystego poświęcenia Placówki dokonał ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

Szkolenie przedstawicieli instytucji i służb z zakresu interwencji kryzysowej

Interwencja Kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie , a dzięki temu zapobieżenie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W dniach 18-19 i 25-26 listopada 2017r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji i służb z terenu powiatu opoczyńskiego z zakresu interwencji kryzysowej. Czytaj dalej

Uchwała 133/446/17


– Uchwała 133/446/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na "prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″

(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1287 KB)


21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej,
w Dniu Ich Święta składamy wyrazy szacunku i uznania za
wielki trud w niesieniu profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi.
Życzymy siły i wytrwałości w mierzeniu się z ludzką naturą i losem,
cierpieniem, problemami i ułomnościami; sukcesów zawodowych
i satysfakcji z nawet drobnych osiągnięć, a przede wszystkim
zdrowia, radości, czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół oraz spełnienia
w każdej dziedzinie życia.

 

Szkolenie służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego

PCPR w Opocznie jest organizatorem 40 godzinnego szkolenia dla służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego.

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły:

I moduł 18 – 19.11.2017r : „Interwencja kryzysowa – interdyscyplinarność, skuteczne wsparcie”

II moduł 25 – 26.11 2017r : „Współpraca interdyscyplinarna pracowników służb i instytucji w                                                         zakresie interwencji kryzysowej – procedury”

Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie interwencji oraz wypracowanie skutecznych procedur na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie powiadamiania, współpracy i zakresu odpowiedzialności w obszarach interwencji kryzysowej.

Informacja o unieważnieniu konkursu

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Dokumenty do pobrania:


– Informacja o unieważnieniu konkursu(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)


Uchwała Nr 126/427/2017r. Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania pn. 11 Prowadzenie na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „.


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 126/427/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 771 KB)