Szkolenie służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego

PCPR w Opocznie jest organizatorem 40 godzinnego szkolenia dla służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego.

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły:

I moduł 18 – 19.11.2017r : „Interwencja kryzysowa – interdyscyplinarność, skuteczne wsparcie”

II moduł 25 – 26.11 2017r : „Współpraca interdyscyplinarna pracowników służb i instytucji w                                                         zakresie interwencji kryzysowej – procedury”

Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie interwencji oraz wypracowanie skutecznych procedur na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie powiadamiania, współpracy i zakresu odpowiedzialności w obszarach interwencji kryzysowej.