Archiwa kategorii: Bez kategorii

Szkolenie przedstawicieli instytucji i służb z zakresu interwencji kryzysowej

Interwencja Kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie , a dzięki temu zapobieżenie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W dniach 18-19 i 25-26 listopada 2017r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji i służb z terenu powiatu opoczyńskiego z zakresu interwencji kryzysowej. Czytaj dalej

Szkolenie służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego

PCPR w Opocznie jest organizatorem 40 godzinnego szkolenia dla służb interwencji kryzysowej powiatu opoczyńskiego.

Szkolenie podzielone jest na dwa moduły:

I moduł 18 – 19.11.2017r : „Interwencja kryzysowa – interdyscyplinarność, skuteczne wsparcie”

II moduł 25 – 26.11 2017r : „Współpraca interdyscyplinarna pracowników służb i instytucji w                                                         zakresie interwencji kryzysowej – procedury”

Celem szkolenia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie interwencji oraz wypracowanie skutecznych procedur na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie powiadamiania, współpracy i zakresu odpowiedzialności w obszarach interwencji kryzysowej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)


23.11.2015 r. – Dyrektor PCPR w Opocznie Wiesława Kurowska – wyróżniona w roku 2015 nagrodą specjalną w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

23.11.2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczyła nagrody i wyróżnienia przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Nagrody są przyznawane w trybie konkursowym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej. Czytaj dalej