Festyn dla rodzin dzieci z wadą słuchu – Łódź 1 październik 2017

Festyn – informacja dla rodziców dzieci z wadą słuchu, urzędników, pracowników
socjalnych, nauczycieli, wychowawców i innych zainteresowanych tematem wsparcia informacyjnego dla rodzin dzieci z wadą słuchu.

Festyn dla rodzin dzieci z wadą słuchu, który odbędzie się w Łodzi 1 X 2017. Zapisy na festyn tylko do 25 IX .