21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej,
w Dniu Ich Święta składamy wyrazy szacunku i uznania za
wielki trud w niesieniu profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi.
Życzymy siły i wytrwałości w mierzeniu się z ludzką naturą i losem,
cierpieniem, problemami i ułomnościami; sukcesów zawodowych
i satysfakcji z nawet drobnych osiągnięć, a przede wszystkim
zdrowia, radości, czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół oraz spełnienia
w każdej dziedzinie życia.