logotypy unijne

„Wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem” oraz „Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem” w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

W dniach 01.08.2018r.- 05.08.2018r  miały miejsce wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz  dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem  oraz w dniach 22.07.2018r.- 31.08.2018r. wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem. Warsztaty te odbyły się w Ośrodku Stary Młyn w Bolesławcu k. Wieruszowa.  Podczas warsztatów realizowane były: grupowe warsztaty dla rodziców (zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii, zajęcia grupowe prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym z elementami  analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem wg. Peter Levine’a, zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych),  grupowe warsztaty dla dzieci i młodzieży ( zajęcia terapeutyczne z rehabilitacji i socjoterapii)  oraz konsultacje i diagnostyka pod kątem występowania zaburzeń FAS oraz innych zaburzeń rozwojowych. Uczestnicy dostali diagnozy dzieci oraz zalecenia do dalszej pracy z nimi.