logotypy unijne

Korepetycje w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Od miesiąca września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje między innymi z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych i poprawę wyników w nauce. Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania uczestników.