logotypy unijne

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Od miesiąca lipca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla osób przebywających w pieczy zastępczej  w wieku 18-21 lat. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć z teorii i 30 godzin praktyki. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestników na znalezienie pracy. Każdemu uczestnikowi zostaje sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.