logotypy unijne

W dniu 18.09.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w sali  nr 36, odbędzie się Diagnoza edukacyjna dla trzynastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Diagnoza ma na celu dalszy wybór optymalnej ścieżki kształcenia uczestników. Diagnoza zakończy się wydaniem opinii psychologicznej.